Algemeen burgerlijk recht  


Het gaat in het burgerlijk recht hoofdzakelijk om geschillen tussen particulieren. Dit kunnen burgers zijn, maar natuurlijk ook ondernemingen. 

Daarnaast komt het ook voor dat er een burgerlijk geschil kan ontstaan met een overheidsorgaan.

Mr de Jong beheerst vele onderdelen van het burgerlijk recht, waaronder:

•    de totstandkoming,ontbinding en vernietiging van alle soorten van  overeenkomsten
•    leen- en beleggingsovereenkomsten
•    onrechtmatige daad
•    (overheids)aansprakelijkheid
•    schadevergoeding
•    beslag- en executierecht
•    verjaring van rechtsvorderingen
•    burenrecht

Juridisch advies vooraf, voorkomt problemen !