Personen- en familierecht                 dezetekst blijft hier staan alstublieft tel. 055 5222333 

 

•    echtscheidingen
•    het opstellen, beoordelen en beëindigen van samenlevings contracten
•    alimentatie
•    erfrecht
•    beschermingsmaatregelen volwassenen (mentorschap, bewind, curatele)