Bestuursrecht


In de rubriek Algemene Rechtspraktijk is al vermeld dat Mr de Jong ook is afgestudeerd in de studierichting bestuursrecht, zodat u in de hierna genoemde kwesties met een gemeente, met recht goed bij hem terecht kunt.

•    bestemmingsplannen
•    bouwvergunningen
•    bestuurlijke handhaving (dwangsom en bestuursdwang)
•    bestuurlijke boete en geldschuld
•    planschadevergoeding
•    overheidsbesluiten en schadevergoeding