Ondernemingsrecht recht voor de onderneming en deze tekst blijft staan


Voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) is Mr de Jong uw advocaat bij uitstek !

Mr de Jong adviseert u over diverse uiteenlopende juridische aangelegenheden waarmee een onderneming in aanraking kan komen, zoals:

•    de incasso van onbetaalde facturen
•    beslag- en executierecht
•    faillissementen (aanvragen, voorkomen, perikelen met curator)
•    het opstellen en beoordelen van contracten
•    het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
•    advisering over de rechtsvorm van een onderneming
•    bestuurdersaansprakelijkheid
•    beroepsaansprakelijkheid
•    schadeverzekering
•    arbeidsrecht (zie de betreffende rubriek)
•    bestuursrecht (zie de betreffende rubriek)
•    onroerend goed, huur en bouwrecht (zie de betreffende rubriek)